Inwentaryzacja systemu ppoż.

Inwentaryzacja systemu sygnalizacji pożaru firmy Polan Alfa – we wrześniu Wspólnota zleciła inwentaryzację systemu p-poż. Prace polegały na właściwym opisaniu na centrali lokalizacji wszystkich czujek dymowych.