COVID19 – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

PAMIĘTAJ!

Zasłoń usta i nos!

Dezynfekuj ręce!

Zachowaj odstęp!

Chroń siebie i innych!

Zarząd i Administracja Meridian.