Zapytanie ofertowe na wymianę oświetlenia

Szanowni Państwo,

Jako administrator nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „MERIDIAN” przy ul. Chłodnej 48 w Warszawie, zwracam się z zapytaniem ofertowym na modernizację/wymianę oświetlania w częściach wspólnych.

Specyfikacja: Wymiana na nowe oprawy LED i/lub modernizacja wnętrz obecnych opraw na LED oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wraz z demontażem i utylizacją obecnego osprzętu elektrycznego.

 1. Korytarze pomiędzy lokalami mieszkalnymi:
 • Okrągłe awaryjne – 130 szt.
 • Okrągłe zwykłe – 224 szt.
 1. Klatka schodowa ewakuacyjna
 • Oprawy 2x36W – 44 szt.
 • Oprawy 2x36W awaryjne – 52 szt.
 1. Elewacja
 • Oprawy elewacyjne dwukierunkowe (klinkiet) – 14 szt.
 • Oprawy w murku zewnętrznym (reflektor) –  2 szt.
 1. Murek chodnikowy
 • Oprawy 58W/830 – 36 szt.
 • Oprawy 18W/840 – 5 szt.

Wymagania dotyczące oferty:

 • Wspólnota Mieszkaniowa dopuszcza możliwość łączenia kombinacyjnego wariantów przedstawionych w ofertach.
 • Ofertę należy składać w dwóch wariantach : wymiana na nową (cena za 1 szt.) oraz modernizacja wnętrza na LED (cena za 1 szt.)
 • Kwota oferty brutto,
 • Okres gwarancji wraz z warunkami jej udzielenia – wskazane 5 lat,
 • Możliwy termin przystąpienia do robót,
 • Polisa ubezpieczeniowa i jej wysokość,
 • Potwierdzenie, że oferowane oprawy mają certyfikat CNBOP-PIB,
 • Wskazanie danych producenta oferowanych opraw oraz

– dla opraw awaryjnych/ewakuacyjnych wskazanie czasu podtrzymania [h] – minimum 1h, wskazane 3h,

– wskazanie stopnia ochrony dla oferowanych opraw.

– temperatura barwowa światła powinna wynosić 3000K lub 4000 K.

Termin składania oferty: do 17.01.2022 r.

Zdjęcia oświetlenia obecnego poniżej.